.

Mini Art Gallery

Mini Art Gallery

Bu işlərin satış gəlirindən 30% həcmində məbləğ tələbələrin təhsil haqqına və ya təhsil istiqamətində digər müvafiq ehtiyaclarının qarşılanmasına yönləndirilir (əsasən, rəssamlıq sahəsi üzrə təhsil alan tələbələr).